Tfn: 070 – 589 60 51 info@inlandetsteknikpark.nu

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Teknikparken kan hjälpa både nyföretagare och etablerade företag att utveckla nya produkter och göra dem mer kommersiellt gångbara. Framför allt kan vi bistå med att optimera konstruktionen och se till att produkten består av färre artikelnummer och  därmed blir mer kostnadseffektiv att producera.

Exempel på vad Teknikparken kan bistå med inom Affärsutveckling:

  • Export
    • Företag som vill expandera på nya marknader behöver ofta certifiera sig inom kvalitet och miljö för att få lämna anbud. Teknikparken kan bistå med kompetens inom certifieringsprocessen
  • Inköp
    • Teknikparken i samarbete med Lärcentrum i Vilhelmina genomförde hösten 2018 en inköpsutbildning som delvis går på distans.
  • Teknikparken planerar att tillhandahålla gemensamma strategiska resurser för medlemsföretagen inom inköp, styrning och ledning av projekt, produktionsteknik, konstruktion och automation.
  • Vi jobbar på att ta fram affärsmodeller för CO2-neutrala företag och fossilfria transporter.