Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark projektorganisation

Projektägare: Vilhelmina kommun

Projektchef : Per Lindberg

Ekonomi: Vilhelmina kommun Karolina Popiolek

Administrativt stöd: Vilhelmina kommun

Inköp/upphandling: Vilhelmina kommun enligt rutiner för LoU.

Styrgrupp

Under omarbetning

 

Till startsidan