Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark projektorganisation

Projektägare: Vilhelmina kommun

Projektchef : Per Lindberg

Teknisk projektledare: Stefan Backlund

Ekonomi: Vilhelmina kommun Karolina Popiolek

Administrativt stöd: Vilhelmina kommun

Inköp/upphandling: Vilhelmina kommun enligt rutiner för LoU.

Styrgrupp

Näringslivschefer i deltagande kommuner, rektor på Malgomajskolan och rektor på Vilhelmina Lärcentrum, en företagsrepresentant från respektive kommun samt representant från region Västerbotten

Ulrika Olsson Vilhelmina Kommun

ulrika.olsson@vilhelmina.se

Calle Birgersson, Åsele Kommun

calle.birgersson@asele.se

Gabriel Holmlund, Dorotea kommun

gabriel.holmlund@dorotea.se

Per Lindberg, Projektchef Inlandets Teknikpark

per.lindberg@edu.vilhelmina.se

Bengt Strömgren, Region Västerbotten

bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

Stefan Backlund, Projektledare Inlandets Teknikpark

stefan.backlund@edu.vilhelmina.se

Robert Olsson, ÅMV, Åsele

robert.olsson@aselemek.com

Robin Norrman, ProcessIT Innovations

robnor@cs.umu.se

Tommy Korsén, VIAB , Vilhelmina

tommy@vilhelminaingbyra.se

 

Till startsidan