Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Inlandets Teknikpark projektorganisation

Projektägare: Vilhelmina kommun

Projektchef : Per Lindberg

Ekonomi: Vilhelmina kommun Karolina Popiolek

Administrativt stöd: Vilhelmina kommun

Inköp/upphandling: Vilhelmina kommun enligt rutiner för LoU.

Styrgrupp

Näringslivschefer i deltagande kommuner, en företagsrepresentant från respektive kommun samt representant från region Västerbotten

Ulrica Olsson Vilhelmina Kommun

ulrica.olsson@vilhelmina.se

Katrin Normark Jonsson, Åsele Kommun

Katrin.normark-jonsson@asele.se

Gabriel Holmlund, Dorotea kommun

gabriel.holmlund@dorotea.se

Per Lindberg, Projektchef Inlandets Teknikpark

per.lindberg@edu.vilhelmina.se

Bengt Strömgren, Region Västerbotten

bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

Robert Olsson, ÅMV, Åsele

robert.olsson@aselemek.com

Mats Johansson, ProcessIT Innovations

mats.johansson@umu.se

Tommy Korsén, VIAB , Vilhelmina

tommy@vilhelminaingbyra.se

 

Till startsidan