Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Agenda inland!

Inlandets Teknikpark, Region Västerbotten och kommuner och företag genomförde  1 oktober 2020 ett webinar med inbjudna gäster på
Doro Camp i Dorotea.
Industrikonferensen i Dorotea är tillsammans med Doroteamässan ett projekt som är tänkt att lösa många av de problem som bromsar upp inlandsföretagens utveckling.
Här nedan är resultatet från konferensen; många angelägna frågor som vi fortsätter jobba med.

Transporter

Kontakta: per.lindberg@edu.vilhelmina.se

 • Verka för en upprustning av Inlandsbanan
 • Verka för en utlysning av en förstudie kring vätgasens förutsättningar som energisystem för den tunga trafiken i Västerbotten
 • Verka för en pilotanläggning för vätgas i inlandet
 • Verka för vätgasprototyper från Scania och Volvo(Timmerbil)
 • Samarbete med Norrbotten
 • Söka medel ”Green Deal” /”Klimatklivet”

Etableringsarbete

Kontakta: ackermannmalin@gmail.com

 • Samverkan mellan North Pole och Regionen för att hitta vilka sajter som kan vara aktuella. Många platser i länet är intressant.
 • Locka elintensiva företag att etablera i Norr. Trygg och säker el Lobba mot dem för att få upp intresset för inlandet om ett större företag skulle etablera sig i inlandet. Både ungdomar men även underentreprenörer

Energi

Kontakta: per.lindberg@edu.vilhelmina.se

 

 • Sänkta el och nätavgifter i inlandet
 • Industriproduktion Kontakta:Per.lindberg@edu.vilhelmina.se
 • Utökat samarbete med Fordons Komponent Gruppen, FKG

Logistik

Kontakta: bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

 • Fortsatt post varje dag
 • Möjlighet till bättre avtal för småföretag i inlandet för att kunna ha e-handel
 • Motverka e-handelns lagerflytt till Arlanda

Utbildning

Kontakta: ackermannmalin@gmail.com

 • Fler vidareutbildningar i inlandet
 • Fler distanskurser ut till inlandet

Kapitalförsörjningen

Kontakta: ackermannmalin@gmail.com

 • Kreativa förslag till Näringsministern
 • Utlokalisera kontor i inlandet
 • Samverkan Almi företagspartner/Norrlandsfonden
 • Andra riskkapitalister – Garantia?

Trygga banknärvaro

Kontakta: ackermannmalin@gmail.com

 • Bankbussar som cirkulerar i området
 • Finurliga sätt för banker att kunna ha närvaro
 • Företagsidéer

Ungdomar/Framtiden

Kontakta: ackermannmalin@gmail.com

 • Hur engagerar vi ungdomar för framtiden. Visioner?