Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Nuvarande och framtida samarbetspartners

Umeå universitet: Studenter vid universitetet får möjlighet att göra sina examensarbeten inom industriell ekonomi och maskinkonstruktion vid inlandets företag

Designhögskolan vid Umeå universitet: Teknikparken förmedlar kontakt mellan Inlandets företag och Designhögskolan för hjälp med industridesign vid produktutveckling. http://www.dh.umu.se/SV

Curiosum: Teknikparken förmedlar kontakt mellan inlandets företag och Curiosum (Sliperiet har bytt namn till Curiosum 2020) för att utveckla nya tillverkningsmetoder och prototyptillverkning samt testa FabLabs maskiner. https://curiosum.umu.se/en/

ProcessIT Innovations, Umeå: http://www.processitinnovations.se/ har stort nätverk inom industriföretagen,

Luleå Tekniska Universitet: Studenter vid universitetet får möjlighet att göra sina examensarbeten inom miljö och maskinkonstruktion vid inlandets företag.

Lärcentrum i respektive kommun: Skräddarsyr utbildningar för inlandets företag. Kontaktuppgifter under Kompetenshöjning

ALMI: Teknikparken hänvisar företag i inlandet som behöver hjälp med affärsutveckling, ekonomisk hjälp och stöd, ansökningar för innovatörer och nyföretagare. https://www.almi.se/vasterbotten/

Västerbottens handelskammare: Teknikparken hänvisar företag i inlandet som behöver hjälp i samband med t.ex. export, tulldeklarationer och klareringar. https://www.handelskammaren.ac/

Coompanion Nord: har inkubatorverksamhet, ger support vid nyföretagande. https://nord.coompanion.se/

IUC Norr: Teknikparken har ett samarbete med IUC för att utveckla inlandets företag inom automation och robottillverkning.  http://www.iucnorr.se/

Miljögiraff AB: samverkan om livscykelanalyser och Miljövarudeklarationer. http://www.miljogiraff.se/

Innovatum, Trollhättan, http://www.innovatum.se/