Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Miljöteknik och energisystem

Teknikparken har hög kompetens inom områdena miljöteknik, energisystem och Lean produktion. Vi kan hjälpa företag med:

  • Nya energisystem och utvärdering av befintliga för ökad resiliens
  • Livscykelanalys enligt ISO 14044
  • Miljövarudeklaration
  • Utveckla företagets affärsmodell till mer cirkulär och hållbar
  • Utveckla och införa Lean för industri-produktion

Energisystem och vätgas

Energisystemet – Hur ser framtidens smarta och hållbara energisystem ut?Arktis – Vad krävs av ett hållbart arktiskt energisystem med tanke på miljö, energitillgång, industri och demografi?
Logistik – Vi ser hållbar logistik med nollemission som en nödvändighet för norra Sverige
Vätgas – En viktig faktor i elektrifieringen av norra Sverige

Läs mer om energisystem & vätgas här

För mer information kontakta Per Lindberg och Kristina Ström

Cirkulära affärsmodeller

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Det är ett förhållningssätt som har kopplingar till det som kallas ”Lean” inom industriell verksamhet.
Teknikparken erbjuder en genomgång av verktyget Cirkulär Business Model Canvas och support med en Circulytic- analys för företagen.
Resultatet från en sådan analys kan sedan inspirera och ligga till grund för en livscykelanalys.

Under hösten 2020 har Inlandets Teknikpark gått med i arbetet som Svenska Institutet för Standarder, SIS, gör för att ta fram en standard för cirkulär ekonomi och cirkulär design. Läs mer om det på SIS/TK616

Läs mer om cirkulära affärsmodeller här

För mer information kontakta Eva Lindberg