Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Lean produktion & miljöteknik

Eva Lindberg är Teknikparkens kompetens inom miljöteknik och Lean. Hon kan hjälpa företag med:

  • Livscykelanalys enligt ISO 14044
  • Miljövarudeklaration
  • Utveckla företagets affärsmodell till mer cirkulär och hållbar
  • Utveckla och införa Lean för industri-produktion

 

Cirkulära affärsmodeller

En cirkulär affärsmodell innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten för industriell symbios. Målet är att minska användningen av råmaterial, minska klimatpåverkan och samtidigt skapa lönsamhet.

Det är ett förhållningssätt som har kopplingar till det som kallas ”Lean” inom industriell verksamhet.
Teknikparken erbjuder en genomgång av verktyget Cirkulär Business Model Canvas och support med en Circulytic- analys för företagen.
Resultatet från en sådan analys kan sedan inspirera och ligga till grund för en livscykelanalys.

Under hösten 2020 har Inlandets Teknikpark gått med i arbetet som Svenska Institutet för Standarder, SIS, gör för att ta fram en standard för cirkulär ekonomi och cirkulär design. Läs mer om det på SIS/TK616

Lean Produktion

Teknikparken utgår från QLEH-konceptet som vi har med oss från Saab Automobile. Det är en grundläggande princip och filosofi för alla som verkar inom industriproduktion och tjänsteföretag.

Framgången för varje verksamhet är beroende av att varje produktionsavsnitt tillverkar sin del med rätt kvalitet (Q), levererar i rätt tid (L) och till rätt kostnad (E) av motiverad personal (H). H står också för att vi låter Hållbarhet vara en del av Lean-utvecklingen med metoden Green Performance Map.

Teknikparken samarbetar med Gert Frick som har mångårig erfarenhet av utbildning och ledarskap inom Lean hos Scania, Volvo och JMAC.