Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Kompetensförsörjning

  • Utbildningar
  • Platsutveckling/Etableringsarbete
  • Arbetsmiljö ISO 45001
  • Satsa på ungdomar, bygg nätverk med skolorna