Tfn: 070 – 589 60 51 info@inlandetsteknikpark.nu

Kompetensförsörjning

Utbildning i affärssystemet Monitor

 

Vilhelmina Lärcentrum och Inlandets Teknikpark erbjuder en utbildning i affärssystemet MONITOR 9.0 vilken omfattar tre viktiga delar för att komma igång och att fördjupa sig.

 

Utbildningen är upplagd så att första delen är på plats i Vilhelmina hos Lärcentrum och de två efterföljande delarna går via distansteknik.

 

Lärare för passen är Kent Eriksson, auktoriserad utbildare för MONITOR.

 

De tre delarna är:

 

2018-03-05, kl. 09.30 – 16.30

Grundkurs:

Grundläggande och generella kunskaper i MONITOR-systemet.

 

2018-03-22, kl. 14 – 18 (Preliminär tid. Vid första träffen bestäms tid gemensamt)

Tillverkning:

Fördjupande kunskaper i Tillverkningsmodulen.

 

2018-04-12, kl. 14 – 18 (Preliminär tid. Vid första träffen bestäms tid gemensamt)

Behovsplanering:

Genomgång i hur behovsplanering fungerar i systemet.

 

Klicka på respektive rubrik för ytterligare information om varje del i utbildningen.

 

Kostnad: 895 kr inkl. fika och lunch vid första träffen.

 

Klicka på länken nedan för anmälan till utbildningen.

 

https://goo.gl/forms/W5kkC0IneHFbR6NI2

 

Inköpsutbildning

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna ska få en god grund för att kunna göra effektiva och affärsmässiga inköp samt självständigt driva leverantörssamarbeten. Målet är att deltagarna ska få ett helhetsperspektiv över hela inköpsprocessen, en bättre inköpskompetens och en ökad trygghet i rollen som inköpare.

Kursen är en grundutbildning och vänder sig till dig som idag jobbar med inköp eller till dig som kommer att ta steget in i en inköpsroll.

 

Information lämnas av:

Stefan Backlund, stefan.backlund@edu.vilhelmina.se

 

 

Kursen kommer att innehålla:

Inköpsteknik

Företagets intressenter, affärsidé och mål

Affärsmannaskap och inköpsfunktionens roll i företaget

Inköpsprocessen – från behovsanalys till leverans och uppföljning

Inköpsjuridik

Logistik

Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet

Logistikens roll i företaget

Nyckeltalsanalyser

Inköpsekonomi

Introduktion till företagsekonomi

Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning

Förhandling

Förhandlingsprocessen – vad ska vi fokusera på? Offert parametrar, Val av leverantör

Praktiska case kring strategiska förhandlingar med förberedelser