Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

VKNA AB Jämställdhetskonsulter

Johanna Engström

  • Jämställdhet och mångfald: Johanna Engström på VKNA jämställdhetskonsulter är Teknikparkens support för att uppnå “en Vaken arbetsplats där alla anställda  kommer till sin rätt. När allas kompetens, kunskaper och erfarenheter tas tillvara tycker människor att det är roligt att jobba. Detta ger ökad lönsamhet, innovation och attraktivitet för företaget. Där människor trivs vill de också jobba kvar.” Citat från VKNA’s hemsida

johanna@vkna.se 
070 – 245 72 42