Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

SYFTET

Inlandets Teknikpark är ett Eruf-projekt för teknisk utveckling i Västerbottens inland.

Projektet ska stödja inlandets företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att utveckla innovationsprocesser.

Affärsidé

Inlandets Teknikpark skall vara ett centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser som främjar utvecklingen av företagen i Västerbottens inland

Fokus är på teknikomställning med avseende på produktutveckling och produktivitet samt klimatpåverkan

Teknikparken erbjuder kompetensutveckling för att möta nya utmaningar inom ökande digitalisering och klimatpåverkan i vår omvärld