Tfn: 070 – 589 60 51 info@inlandetsteknikpark.nu

SYFTET

Vi arbetar för att deltagande företag växer och utvecklar sina produkter samt att regionens ungdomar får en attraktiv utbildning och stannar i regionen.

Bakgrund

Syfte

Att deltagande företag växer och utvecklar sina produkter samt att regionens ungdomar får en attraktiv utbildning och stannar i regionen. Fokus på teknikomställningen med avseende på produktutveckling och produktivitet.

Affärsidé

Centrum för teknisk kompetens med tekniska resurser som främjar utvecklingen av inlandets företag i Dorotea, Åsele ,Vilhelmina och Storuman .

Teknikparken skall på sikt även fungera som inkubator och nyföretagarpark för inlandet.

Inlandets Teknikpark har sitt säte på Malgomajskolan i Vilhelmina i samma lokaler som Teknik-, El- och Energiprogrammen.

Värdegrund

Alla parter skall tjäna på affären- “win/win”. Det som är bra för min region är bra för mig. Långsiktighet, Transparens, Konkurrera och samarbeta.