Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Konsten att köpa rätt produkt, i rätt mängd, i rätt tid, till rätt pris!

 

Anlita Teknikparkens inköpare Elin Thorén på heltid eller deltid så länge som företaget behöver det.

Hela företaget har mycket att vinna på det: tid, lönsamhet och hållbarhet.

En lyft i inköps-funktionen ger verksamheten en ökad struktur.

Inlandets teknikpark vill vara en partner till inlandets företag. Vi är en stöttepelare som kan hjälpa er att växa.

 

Strategiskt inköp

  • Strategi och mål
  • Avtal
  • Val av leverantör
  • Förhandlingar

Operativt inköp

  • Avrop mot behov
  • Kontroll av inkommande material
  • Uppföljning leveranssäkerhet
  • Aktiviteter mot materailbrister
  • Inventering
Elin Thorén är inköpare hos Inlandets Teknikpark.
Du når henne på mobil 073 – 822 21 23
och e-post elin.thoren@edu.vilhelmina.se