Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Grön omställning

  • Fossilfri energi
  • Vindkraft
  • Vätgas som drivmedel och energilagring
  • Fossilfria transporter
  • Skellefteå, klusterutveckling kring batteriteknik
  • Miljöstyrning, ISO 14001
  • Cirkulära affärsmodeller SIS/TK 616, Livscykelanalyser ISO 14044