Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

HÅLLBAR TEKNIKUTVECKLING

FN’s 17 GLOBALA MÅL

En hållbar produktion är nödvändigt för att vi människor skall överleva på planeten. Det handlar om effektiv teknik, fossilfri energiproduktion och hållbar råvaruutvinning med trovärdiga livscykelanalyser som belyser hela livscykeln från projektering till avveckling.

Beslutad av Sveriges riksdag, de stora företagen arbetar för fullt med detta

AGENDA 2030

HÅLLBAR TEKNIKUTVECKLING

FN’s 17 GLOBALA MÅL

Inlandets Teknikpark vill genom kompetenshöjande arbete och teknikutveckling bidra till att företag och andra organisationer i Västerbottens inland arbetar på ett sätt som leder till att målen i Agenda 2030 uppnås. Det gör vi genom att jobba med:

  • Fossilfri energi
  • Vindkraft
  • Vätgas som drivmedel och energilagring
  • Fossilfria transporter
  • Skellefteå, etablering av leverantörskluster kring Northvolt
  • Miljöstyrning, ISO 14001
  • Samhällsutveckling: Agenda inland och Amsterdam-modellen för hållbara samhällen

Det understa lagret, basen, är de 4 målen som handlar om miljömässig hållbarhet. Dessa mål är:
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

“Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara,” sa Johan Rockström. “Vi har åsamkat planeten stor skada och det är dags att ställa om, och det snabbt.”

Högre upp i ”tårtan” kommer de 8 sociala målen som handlar om människornas välfärd. Bilden visar hur dessa mål vilar på en bas av miljömässig hållbarhet.
Mål1 Ingen fattigdom
Mål 2 Ingen hunger
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning
Mål 5 Jämställdhet
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Överst i modellen, inordnade i de övriga målen och underordnade dessa, finns de 4 ekonomiska målen:
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion