Tfn: 070 – 265 22 14 info@inlandetsteknikpark.nu

Affärsutveckling

Teknikparken kan hjälpa både nyföretagare och etablerade företag att utveckla nya produkter och göra dem mer kommersiellt gångbara. Framför allt kan vi bistå med att optimera konstruktionen och se till att produkten består av färre artikelnummer och  därmed blir mer kostnadseffektiv att producera.

Exempel på vad Teknikparken kan bistå med inom Affärsutveckling:

  • Export
    • Företag som vill expandera på nya marknader behöver ofta certifiera sig inom kvalitet och miljö för att få lämna anbud. Teknikparken kan bistå med kompetens inom certifierings-processen
  • Inköp
    • Lärcentrum i Västerbottens inland genomför av Inlandets Teknikpark identifierade behov av utbildningar. De flesta kan genomföras via distansutbildning.
  • Teknikparken planerar att tillhandahålla gemensamma strategiska resurser för medlemsföretagen inom inköp, styrning och ledning av projekt, produktionsteknik, konstruktion och automation genom att etablera en Kompetenspool.
    Mer information om Kompetenspoolen här
  • Vi jobbar på att ta fram affärsmodeller för CO2-neutrala företag och fossilfria transporter.